Про ТОВ "Панда"

                Одним із найстаріших цукрових заводів Черкащини являється Селищанський цукровий завод. Цукровий завод побудували в 1847 році князі  Лопухіни –Демидові і знаходився у їхній власності до Жовтневої революції до моменту націоналізації цукрової промисловості. В "Справочнике сахарника" за 1927-28 рр. відмічено, що Селищанський цукровий завод Черкаського округу, Канівського уїзду об’єднував Стеблівський і Сидорівський цукрові заводи.

      Врешті Сидорівський цукрозавод (побудований в 1847 р.) і Стеблівський цукрозавод (побудований в 1874 р.) після консервації були повністю закриті, обладнання демонтоване, а Селищанський цукрозавод продовжував працювати .

       Процес та технологія виробництва цукру на Селищанському цукрозаводі були типовими для таких підприємств ΧΙΧ століття. На підприємстві працювало 190 працівників і переважала важка ручна праця  із 12-ти годинною тривалістю на добу із оплатою 50 копійок за день. З моменту побудови заводу обладнання було досить примітивним, виробіток становив 25-40 пудів цукру на добу, переробка цукрових буряків проводилась вручну на тертушках, віджим соку відбувався в пресах при допомозі волів, а випарювання і уварка соку проводилась в відкритих котлах на великому вогні.

      Перша реконструкція цукрового заводу була проведена в 1852 році. В той час побудована котельня , вперше встановлені три парові машини Уата, встановлена дифузія, парові котли та ін..

      В момент націоналізації цукрового заводу , згідно декрету від 2 травня 1918 року , завод працював з такими показниками : добова переробка буряка становила 333 т/добу, добовий виробіток цукру – 41 т/добу, річний виробіток цукру – 2000 т., тривалість виробництва – 50 діб.

Роки громадянської війни були роками розрухи цукрової промисловості. Виробництво цукру різко впало , підприємство було занедбано, але вже в 1922 році на заводі розпочалися відновлювальні роботи . В 1923-1924 рр. були реконструйовані : паросилове господарство і капітально перебудована вся будівля парок отельної; додатково встановлені один випарний і один вакуум – апарат з більш удосконаленими поверхнями нагріву; проведена реконструкція ремонтних майстерень.

     Після проведених робіт продуктивність заводу була доведена до 532 т. переробки буряків і виробітку 67 т. цукру за добу. Річний виробіток цукру становив 3021 т.

Виробнича потужність цукрового заводу перед Великою Вітчизняною війною була майже у 2 рази вище потужності цукрового заводу дореволюційної Росії. В 1938 році добова переробка становила 852 т. буряків.

     В роки Великої Вітчизняної війни завод поніс величезні втрати від гітлерівської окупації – сума нанесених збитків становить біля 4076 тисяч карбованців. Робота  заводу не припинялася .

Для забезпечення перемоги над окупантами  активно забезпечується ремонт бойової техніки, транспорту бойових знарядь.

                 В повоєнні 1944 – 1950 роки іде нарощування виробництва цукру  з 153 т. в 1944 році до 4786 т в 1949 році. З 1950 році розпочинається новий етап реконструкції цукрового заводу: установлені вертикальні апарати 2-го продукту , установлена нова більш потужна дифузійна батарея на 14 дифузорів, об’ємом по 60 гл., замість батареї в 12 дифузорів по 56 гл.. з ручною вигрузкою, побудований  10 – ти секційний відстійник для транспортерно-мийних  вод, побудована високовольтна лінія електропередач Стеблів – Селище, довжиною 11 км.     Впроваджено механізм для розвантаження буряків із автомашин на кагатному полі , замість ручного розвантаження.

      З 1962 року розпочинається новий етап по реконструкції заводу – проведена реконструкція енергетичної бази , завод переведений на раціональний вид палива – на спалювання мазуту замість вугілля, ведуться роботи по автоматизації  виробничих процесів. Добова переробка буряків – 870 т.

 Протягом 1970-1990 рр. на цукровому заводі проведені роботи по новій реконструкції продуктового цеху, побудовано нове приміщення ТЕЦ, установлено парові котли ДКВР, побудовано новий склад цукру та підземну галерею для транспортування цукру із пакувального відділення в цукровий склад, введено в експлуатацію нове вапнякове відділення , проведена реконструкція тракту подачі і очистки  цукрових буряків , впроваджено установку "РЮПРО" , введено в експлуатацію новий бурякопереробний цех, побудоване нове відділення сушки та упаковки цукру. Проведена заміна мораль-застарілого обладнання на прогресивне устаткування , вдосконалюються схеми виробничого циклу, проводиться автоматизація виробничих процесів.

    В міжсезонний період 1973 -1978 рр. завод працював на переробці імпортного цукру-сирцю .

    В 1991-1992 рр. проведена нова реконструкція сокоочисного цеху, бурякопереробного  цеху, продуктового цеху та вапнякової печі, ведеться будівництво турбозалу, реконструкція мазутного господарства. Добова переробка буряків при плані 1340 тн становить 1404 тн, добовий виробіток цукру – 195 тн.

     Постійно ведуться роботи по поліпшенню умов праці і відпочинку працюючих. Значна частина коштів направляється на поліпшення соціально-побутових умов життя працівників заводу. За власні кошти заводу побудовано два багатоповерхових та 23 одноквартирних жилих будинків , дитячий садок.

     Криза, яка охопила цукрову галузь України в 90 –х роках, не обійшла стороною і Селищанський цукровий завод. Різко впали економічні показники , зменшилась заготівля цукрової сировини, погіршилося матеріально-технічне забезпечення і тривалість виробництва.

 Нестача обігових коштів обмежили роботи по технічному переоснащенні цукрового заводу.    Підприємство знаходилося в стадії банкрутства .

     З приходом на завод інвестора ТОВ "Панда", відбулися суттєві зміни. Сьогодні ТОВ "Панда" (Селищанський цукровий завод) – це одне з передових підприємств , що має широку сировинну базу , досконалу схему  отримання цукру, сучасне виробниче, технологічне та енергетичне обладнання.

Найбільшої реконструкції підприємство зазнало в  ремонтний період 2006 року. Заготівля цукрових буряків значно перевищувала його потужність. В зв’язку з цим виникла необхідність  у збільшенні потужності Селищанського цукрового заводу. На це і були направлені основні заходи, які були виконані у ремонтний період 2006 року.

Придбано і змонтовано два бурякоелеватори марки В-450, придбано і змонтовано 16-ти рамну бурякорізку, замінено ваги буряків ДС-800 на дозатор «Норма-ТБ». Одним із заходів спрямованих на зменшення витрат паливно- енергетичних ресурсів у виробництві є придбання та встановлення похилого дифузійного апарату ДС-8.

Значним прогресом у вдосконаленні технічної бази цукрового заводу є нова технологічна схема вапняно - вуглецевокислотної очистки дифузійного соку фірми «Саркара» з урахуванням всіх новітніх технологій. Відповідно були автоматизовані дифузійна установка та станція дефекосатурації  ДП «Цукор автомат-ІНЖ» на базі контролера «Шнайдера».Була впроваджена та  розроблена ТОВ «Пром -ОПЕКС» (м.Чернівці) автоматична система обробки утфелів і кристалізації з новими функціональними можливостями .

Велике значення для економії паливно-енергетичних ресурсів має і газифікація підприємства, яка відбулася у цьому ж році.

    Виробнича потужність заводу становить 2000 тн переробки буряків на добу, вироблено цукру – 19,2 тис. тн.

          Добова переробка буряків при плані  1650 тн.  становить 1690 тн, добовий виробіток цукру – 189 тн.

         У 2007 році великий комплекс робіт проводиться по реконструкції цукрового заводу, автоматизації виробничого процесу, удосконаленню технологічної схеми виробництва, покращенню якості цукру-піску, зокрема придбано та встановлено швидкоплинний відстійник для соку І сатурації Яготинського машзаводу, придбано та встановлено фільтр-прес ЧМ150/40-1200 НВК «Східна Україна» (м.Харків) з метою зменшення втрат цукрози в осаді, та зменшення кількості води на промивання осаду. Придбано та встановлено додатковий вакуум – апарат І кристалізації Ж4-ПВА та прийомну утфелемішалку, придбано та встановлено  три нові фільтри густого сиропу фірми «Барімекс», Польща. Зроблена реконструкція сушильного відділення, що дозволило збільшити потужність до 500 тн. цукру за добу. Замінено насосний парк у кількості 13 штук на насоси нового покоління, які в період виробництва забезпечили ритмічну роботу заводу. Демонтовано старі та встановлено нові збірники І та ІІ витоків утфелю І кристалізації, афінаційного витоку, автоматизовано їх підігрів.

  З метою покращення соціально-побутових умов працівників заводу введено в дію побутові приміщення жіночої та чоловічої роздягальні.

 Велике значення  для розширення і завоювання нових ринків збуту цукру-піску  має розроблення та впровадження  системи управління якістю (СУЯ) на підприємстві, з 6 липня 2007р., яка відповідає вимогам                      ДСТУ ІSО 9001-2001.

       Все це дало змогу переробити у 2007 році 196 тис тонн цукрових буряків, виробити 22,6 тис тонн цукру.  Добова переробка буряків при плані 1650 тн становить 2093 тн, добовий виробіток цукру – 242 тн.

       Протягом ремонтного періоду 2008 року, який розпочався 1 лютого  поряд з ремонтом обладнання було  впроваджено ряд міроприємств, спрямованих на покращення роботи заводу. Основними з них є  придбання та встановлення вертикального кристалізатора №2 з метою збільшення часу кристалізації утфелю ІІ продукту, тим самим зменшення втрат цукру в мелясі. З встановленням кристалізатора №2 вміст цукру в мелясі (% до маси буряків)  зменшився , із 1,93 % у 2007р. на 1,77% у 2008р. Розділено вакуум - повітряну систему вакуум - апаратів І,ІІ продуктів та перероблено схему вакуум – конденсаційної установки (ВКУ) з метою забезпечення оптимальних умов варіння утфелів. З метою ефективного швидкого нагріву утфелю ІІ продукту  було виготовлено та встановлено два пластинчаті електронагрівачі, що дало змогу нагрівати утфель на 4-5 С за 1 хв., при цьому нагрівалась лише             міжкристальна патока не нагріваючи кристал, що досить важливо для  зниження Дб міжкристальної патоки. В зв’язку з фізичним зносом сульфітатора сиропу його було замінено та перероблено схему сульфітації для зручності обслуговування сульфітатора.

         Таким чином у 2008 році було перероблено 220 902 тони цукрових буряків, вироблено 26 216 тон цукру. Середньодобова продуктивність склала 2 102 т. буряку. Добовий виробіток цукру – 249 т.

        Постійно проводиться нарощування площ посіву цукрового буряка, запроваджуються заходи по збільшенню урожайності та якості цукрового буряка і збільшенню об’ємів заготівлі цукрових буряків та виробництва цукру.

        Все це дає впевненість , що Селищанський цукровий завод буде і надалі покращувати свої виробничі показники, постійно покращувати якість цукру-піску, що дозволить підприємству стати лідером на національному та міжнародному ринках і підтримуватиме традиції цукровиробників.

     Основним напрямком розвитку підприємства обрано розвиток сировинної бази та аграрного сектору, покращення технічного стану заводу та нарощування  об’ємів виробництва.